Kontakt z Sodexo

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza:

Formularz kontaktowy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 53 ("Sodexo"). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD.Polska@sodexo.com, tel.: 22 535 11 11. Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci udzielania odpowiedzi na zadawane pytania). Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie, sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, jednakże ich podanie jest konieczne do skontaktowania się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.